Adaptive Laser Cutting system neboli ALC patentovaný adaptivní laserový řezací systém - Newtech

20 / 09 / 2012

Společnost LVD představuje patentovaný adaptivní laserový řezací systém (Adaptive Laser Cutting system neboli ALC) pro dosahování vysoké produktivity a neměnné výrobní přesnosti. Systém využívá patentovanou technologii adaptivního laserového řezání, která umožňuje sledování procesu laserového řezání v reálném čase a řízení na základě zpětné vazby pro dosahování vysoké produktivity, kontrolu kvality a snižování zmetkovitosti.

Vývoj ALC navazuje na historii inovací LCD v oblasti sofistikovaných strojů a systémů řízení výrobních procesů v reálném čase, jako je např. patentovaný systém Easy-Form® Laser pro sledování a korekci úhlů ohýbání, zavedený v roce 2002, který představoval doslova revoluci v tomto oboru, zajišťující stále stejné a přesné ohýbání od prvního do posledního kusu.

ALC využívá dynamickou zpětnou vazbu pro sledování a regulování výkonu a rychlosti laseru a tlaku pomocného plynu v reálném čase během procesu řezání, automatickou optimalizaci řezných parametrů a zajišťování stále stejně přesného řezu.


Na rozdíl od jiných systémů řízení procesů nevychází ALC z předem nadefinovaných parametrů, ale měří a upravuje je přímo v procesu za účelem dosažení optimálních výsledků řezání.

Tento unikátní systém je obzvláště vhodný pro zpracování silnějších měkkých ocelí v automatizovaném prostředí. V těchto případech je rychlost stroje často omezována s ohledem na spolehlivost a možné odchylky vlastností materiálu, což omezuje produktivitu a zvyšuje náklady na výrobu jedné součásti. ALC se automaticky přizpůsobuje měnícím se podmínkám, pracuje nejvyšší možnou rychlostí a s maximální efektivností, a tak zmenšuje nutnost omezování nebo kontroly stroje a dosahuje až desetiprocentního zvýšení produktivity. Neměnná přesnost zpracování rovněž eliminuje zmetky nebo předělávání drahých tlustých plechů.

ALC je nyní standardním prvkem vybraných modelů laserových řezacích strojů LVD řady Impuls.