Broušené nástroje s patentovaným poloměrem STONE - Newtech

12 / 02 / 2012

Přesně broušené nástroje LVD s patentovaným poloměrem STONE® přináší přesné úhly ohybu v celé jeho délce.

Nástroje STONE® jsou vyráběné s progresivním rádiusem po obou stranách otevřeného profilu „V“, což umožňuje rovnoměrnější vstup materiálu do matrice, snižuje tření mezi materiálem a matricí vznikající při ohýbaní tím, že vytváří při vstupu valivé podmínky. Dalším přínosem je snížení míry opotřebení, snadná vyměnitelnost, snížení zmetkovitosti ( bez okují, otřepů, otlaků) na nerezavějící oceli, zlepšení kontroly materiálu při ohybu, snížení potřeby tonáže stroje a zlepšená symetrie ohýbání.

LVD dodává úplný sortiment standardních nástrojů pro ohraňovací lisy, který je možno použít v kombinaci se stroji od 400 do 3200 kN (40 až 360 tun). K dispozici je též široké spektrum jednoduchých, násobných a seřiditelných matric typu „V“.

Naše matrice typu „V“ s exkluzivním poloměrem STONE® (patent společnosti LVD) zajišťují přesné úhly ohybu po celé délce ohybu. Tyto nástroje mají progresivní rádius po obou stranách otevřeného profilu „V“, takže materiál může vstupovat do matrice rovnoměrněji a s nižším tahem. Tato jedinečná konstrukce snižuje tření mezi materiálem a matricí.

K dispozici je rovněž kompletní sortiment vertikálních vyměnitelných nástrojů. Rychlá a snadná výměna nástroje zajišťuje vyšší flexibilitu a produktivitu. K dispozici jsou jednotlivé nástroje nebo kompletní sady nástrojů.

Společnost LVD nabízí specializované nástrojové vybavení pro práci s ohraňovacími lisy nad 3200 kN (360 tun). Tyto nástroje jsou zkonstruovány tak, aby vydržely extrémně vysoké síly, a vyznačují se spolehlivostí a dlouhou životností v náročných výrobních podmínkách.

Společnost LVD již vyvinula specializované nástrojové vybavení pro mnoho zákaznických aplikací. Obraťte se na zástupce firmy Newtech ohledně informací, jak bychom mohli uspokojit vaše potřeby.

Přesně broušené nástroje LVD s patentovaným poloměrem STONE® přináší přesné úhly ohybu v celé jeho délce.

Nástroje STONE® jsou vyráběné s progresivním rádiusem po obou stranách otevřeného profilu „V“, což umožňuje rovnoměrnější vstup materiálu do matrice, snižuje tření mezi materiálem a matricí vznikající při ohýbaní tím, že vytváří při vstupu valivé podmínky. Dalším přínosem je snížení míry opotřebení, snadná vyměnitelnost, snížení zmetkovitosti ( bez okují, otřepů, otlaků) na nerezavějící oceli, zlepšení kontroly materiálu při ohybu, snížení potřeby tonáže stroje a zlepšená symetrie ohýbání.

Standard Radius

STONE Radius