EASY-FORM® nový ohraňovací lis s novým řídícím systémem Touch-B - Newtech

09 / 10 / 2012

Společnost LVD představila na veletrhu EuroBLECH v hale 12 ve stánku F50 svou adaptivní technologii pro operace ohýbání Easy Form® Laser a nový řídicí systém Touch-B pro výkonné ohraňovací lisy řady
Easy-Form®.

Easy Form Laser je unikátní patentované zařízení pro úhlová měření, které využívá laser pro sledování úhlu v reálném čase během procesu ohýbání, což vede k přesným výsledkům ohýbání od prvního po poslední kus.

Přesnost ohybu dosahovaná na ohraňovacím lisu závisí na řadě parametrů souvisejících s jakostí a mechanickými vlastnostmi materiálu. U jednotlivých dávek materiálu a dokonce i u jednotlivých plechů v dávce může docházet k značným odchylkám, které zabraňují dosažení požadovaného úhlu ohybu od prvního kusu.

Řada systémů úhlových měření, které se dnes používají, je založena na mechanických snímačích umístěných v ohýbacích nástrojích nebo upevněných externě.
Tato technologie v zásadě spočívá v průběžných odečtech měření během operace ohýbání a uvolnění ohýbacího tlaku v konečné fázi ohýbacího cyklu, což umožňuje měřit pružnost materiálu a jeho vracení do původní polohy.

Systémy tohoto typu jsou efektivní pouze tehdy, provádí-li se ohyb přímo v rovině s nástroji a je-li pohyb materiálu v matrici rozdělen rovnoměrně.
Přesnost takových zařízení je přímo úměrná stavu používaných nástrojů.

Easy Form Laser využívá měření na čelní a zadní straně nástroje pro určení přesné hodnoty úhlu zpracovávaného kusu.
Snímací zařízení přenáší v reálném čase data do řídicí jednotky číslicového řízení, která je zpracovává a následně přepočítává správnou hloubku nastavení pro dosažení správného úhlu.
Proces ohýbání není přerušován a nedochází k žádné ztrátě výrobního času.

Na rozdíl od mechanických systémů řízení úhlu ohybu Easy Form Laser neprodlužuje dobu cyklu a zajišťuje stálou přesnost ohýbání. Easy Form Laser nevyžaduje kalibraci po každém seřizování.

Easy-Form Laser a nový řídicí systém Touch-B od LVD

Easy Form Laser je k dispozici pro ohraňovací lisy LVD řady Easy-Form®. Od ledna 2013 budou tyto lisy vybaveny novým řídicím systémem LVD Touch-B s 19” dotykovou obrazovkou. Kvalitní konstrukce ohraňovacích lisů a výkonný řídicí systém Touch-B pomohou zajistit kvalitní ohyb v celé délce součástí.

Měření pomocí Easy-Form Laser se provádí na zpracovávaném materiálu v jednom místě. Přesnost ohraňovacího lisu, tvářecích nástrojů a profil klenutí pracovního stolu zaručují jednotný ohyb v celé délce. Výkonný počítač číslicového řízení vyměňuje a zpracovává data velmi vysokou rychlostí.

Databáze řídicího systému obsahuje kompletní data o pružném vracení materiálu do původní polohy pro řadu materiálů a tlouštěk. Když se ohýbají nové materiály, jsou jejich hodnoty automaticky přidávány do databáze lisu a používají se při určování přesné polohy horního paprsku pro dosažení požadovaného úhlu ohybu.