Flexibilní automatizace FA–P pro CNC vysekávací stroje STRIPPIT- PX - Newtech

10 / 12 / 2015

LVD představuje Flexibilní automatizaci pro vysekávání FA-P/ Flexible Automation for Punching/ jako svou doposud nejvyspělejší automatizační technologii. Tato automatizační technologie nabízí dynamickou kapacitu zakládání a vyjímání, inteligentní podávání dílů a velkou plochu pro stohování vysekávaných dílů přímo na určené palety. FA-P je nyní k dispozici na CNC vysekávacích strojích Strippit-PX.

Výkonné odebírání a stohování dílů

FA-P zakládá plechy až do 3050 x 1525 mm a tloušťky materiálu až do 4 mm ze dvou střídavě posuvných stolů s maximální kapacitou 3000 kg.

Automatizační systém dokáže manipulovat s vysekávanými díly od 200 x 100 mm do velkých velikostí plechů. Odebrání dílu zajišťují dvě nezávislá automatická ramena. Přísavky se aktivují podle konfigurace zakládání vypočtené offline softwarovým modulem CADMAN®-P spol. LVD. Malé, těsně u sebe rozmístěné přísavky se používají k vyzvednutí malých dílů, zatímco větší přísavky se aktivují pro vyzvednutí větších dílů a zakládání celých plechů.

Velká plocha pro stohování

Velká plocha pro stohování o rozloze 8 m² poskytuje prostor pro 8 europalet. Unikátní laserový snímač vzdálenosti měří výšku palety a nastohovaných dílů. Po tomto měření přísavky hladce umístí díly na sebe v dokonalých sloupcích. Pro výměnu palet v prostoru stohování není požadována žádná pomocná operace. Skelety jsou rychle přemístěny ze stroje na paletu, což významně snižuje čas vykládání.

Odebírání a třídění pomocí řídicího softwaru TOUCH-A

Řídicí software TOUCH-A každý díl vyzvedne a zatřídí jej na určenou paletu podle seznamu prací a změřené výšky stohování. Novou zakázku lze zahájit s částečně zaplněnými paletami z předchozích operací. Řízení TOUCH-A navíc obsluze umožňuje změnit třídění na základě konfigurace palet. Po dokončení zakázky řídicí software každý sloupec dílů spočítá a ověří.

Flexibilní automatizace pro vysekávání (FA-P)
nabízí vysokou kapacitu zakládání/vykládání, odebírání dílů a velkou plochu pro stohování.

Galerie