LVD SMART CROWNING - chytrý systém kompenzující průhyb lože lisu. - Newtech

10 / 06 / 2011

Jedná se o dodatečnou osu pro lepší ohybovou přesnost dílců s nekonzistentními materiálovými vlastnostmi.

Gullegem, Belgie – Společnost LVD n.v. nyní nabízí Smart Crowning systém, programovatelný systém kompenzace průhybu lože u lisů řady PPEB-H a lisů vybavených Easy-Form®. Smart Crowning využívá dodatečnou nezávislou kompenzační osu doplněnou ke konvenční V-ose a dokáže automaticky kompenzovat asymetrické odchylky tloušťky materiálu a jeho vlastností a tím zajišťuje ohybovou přesnost po celé délce obrobku.

Kompenzační systém hydraulických lisů zajišťuje rovnoběžnost rámu a stolu během ohýbacího procesu. Tradiční kompenzační stoly vybavené jednoduchou V-osou jsou účinné pro symetrický průhyb a pro konstantní materiálově vlastnosti v celé délce dílce. Pokud jsou vlastnosti nekonzistentní (hlavně u těžších nebo delších dílců), Smart Crowning zajišťuje pomocí dodatečné osy nezávislé asymetrické kompenzace.

LVD Smart Crowning systém používá Smart Segments (chytré segmenty) a Smart Actuators (chytré ovladače), které jsou individuálně ovládány pro zajištění nezávislé kompenzace. Segmenty jsou mechanicky spojeny, což znemožňuje naprogramovat nevhodný zdvih kompenzačního systému, a tím je chráněn stůl a nástroje před poškozením.

V automatickém režimu Smart Crowning ve spojení s Easy-Form® Laserem měří úhly v několika bodech (max. 16 bodů) po délce ohýbaného materiálu. Tím je stanovena pružnost materiálu uprostřed lisu a definovány hodnoty jednotlivých kompenzačních ovladačů. Smart Crowning systém se pak nastaví pro přesný ohybový úhel po celé délce obrobku.