Nový příspěvek Toyody do světa obráběcích strojů - Newtech

07 / 06 / 2019

JTEKT CORPORATION je sdružením několika japonských podniků, jejichž historie sahá bezprostředně ke světoznámé firmě Toyota ve městě Nagoya. Výroba japonských obráběcích strojů byla ovlivněna jednoduchou myšlenkou, že pro výrobu kvalitních automobilů jsou nutné výborné materiály a prvotřídní obráběcí stroje. To se psal rok 1933. V roce 1938 je založen výrobní závod na obráběcí stroje v toyota Motor corporation. Poté dochází v roce 1941 k oddělení firmy s názvem Toyoda Machine Works a za rok je založen závod v Kariya. V roce 2006 dochází pak ke vzniku skupiny JTEKT CORPORATION. Firma Toyoda vyrábí různé druhy obráběcích strojů, mimo jiné i CNC obráběcí centra.

Obráběcí centra na nerotační součásti patří do nejrozmanitější skupiny obráběcích strojů pro třískové obrábění a představují rovněž nejrozšířenější typ obráběcích strojů určených k obrábění součástí rotačního i nerotačního tvaru. Lze na nich obrábět vnější i vnitřní plochy skříňových a deskových obrobků, obecné rovinné plochy, řezat závity, vrtat, vyvrtávat, vystružovat, frézovat plochy a drážky a v neposlední řadě omezeně soustružit a brousit vnější a vnitřní válcové plochy. Od doby prvního uvedení na trh má tato koncepce obráběcích strojů trvalý a progresivní vzestup, jak co do velikosti výrobního objemu, tak co do zvyšování užitných parametrů. Je proto nasnadě, že i firma Toyoda hledá nové progresivní konstrukce tohoto typu strojů.

SPECIFIKA STROJE FH630SX-5A

Nyní přichází firma Toyoda na trh s novým strojem určeným pro 5-ti osé obrábění, který nese označení FH630SX-5A. Konstrukce tohoto stroje má nepohyblivý pevný stojan upevněný v zadní části mohutně žebrovaného lože, které je optimalizováno. Jejich vývoj byl motivován skutečností, že je nutné zvýšit odolnost stroje vůči samobuzenému kmitání.
Morfologie celého stroje má promyšlenou a robustní konstrukci. Na pevném stojanu jsou tři vodicí plochy tvořené válečkovým profilovým valivým vedením, umístěné kolmo na sebe a zajišťující vedení vřetena saněmi se systémem Box in Box.
Pevný stojan umožňuje pohybovým osám dosahovat velké dynamičnosti posuvů, protože jsou přesouvány v jednotlivých pohybových osách jenom nezbytně nutné hmoty. Toto vtipné řešení umožňuje situovat náhon osy Y (zdvih 850 mm, 60 m/min) ve středu osy vřetena a není nutné, jak někdy bývá u těchto konstrukcí, provádět náhon dvěma servopohony. To vede k teplotní stabilitě stroje, protože je dodržena symetričnost konstrukce, a také ke stabilitě posuvů. Obdobně je řešena osa X (zdvih 800 mm, 60 m/min).

 

Na saních Box in Box systému je upevněna mohutná hlava s osou C, která dovolí natáčení vřetena 0 230 stupňů a také rychlou změnu osy vřetena z vodorovné do horizontální a naopak. Tvarově je tato diagonální pevná nevýměnná hlava řešena tak, že umožní přiblížit ve svislé poloze osu vřetena 300 mm od osy palety, což výrazným způsobem zvyšuje technologickou adaptibilitu. Mechanismus otáčení osy C je bez jakýchkoliv pružných elementů, jakými jsou např. řemeny.
Pro náhon nástrojů je použito vestavěného přímého náhonu (elektrovřeteno) s vnitřním chlazením pláště tubusu uložení vřetena. Ten v režimu S1 je dodáván ve dvou otáčkových variantách, a sice 15 000 ot/min (37 kW, 208 Nm) a 8 000 ot/min (55 kW, 503 Nm). Při režimu přetížení je dosahováno hodnot 15 000 ot/min (55 kW, 526 Nm) a 8 000 ot/min (80 kW, 1 080 Nm). To umožňuje obrábět širokou škálu materiálů od hliníku až po titan. Pro upínání nástrojů (BT 50, HSK 100) je použita upínací síla vyvozená svazkem talířových pružin. Přívod procesní kapaliny k břitu nástroje je realizován středem nástroje anebo stranově a opět sveden do středu (až 7 Mpa). Nástroje o hmotnosti až 27 kg jsou volány z absolutních adres ze zásobníků s kapacitou 60 nebo 121 míst a je dosahováno času výměny tříska – tříska 6,2 sekundy.
Otočný stůl umístěný na ose Z (1 050 mm, 60 m/min) používá pro náhon také vestavěný náhon (Direct Drive). Díky přímému náhonu osy B je dosaženo větší přesnosti než např. u náhonu pomocí šneku a šnekového kola a tím, že chybí mechanické prvky v náhonovém řetězci, je dosaženo i větší účinnosti. Palety (630 × 630 mm, 1 050 kg hmota obrobku, jeho výška 1 600 mm a průměr 1 170 mm) jsou upínány přes čtyři upínací prvky umístěné na upínacím základu otočného stolu.

PŘIPRAVEN NA PRŮMYSL 4.0

Svou koncepcí je stroj konstrukčně připraven na řadu opcí, které souvisejí s výměnou nástrojů, dopravníky třísek, přívod procesní kapaliny apod. Umožňuje též začlenění do automatizovaných výrobních soustav, což jej uzpůsobuje pro iniciativu Průmysl 4.0.
Ke své stavbě využívají obráběcí stroje Toyoda spolehlivé prvky (ložiska, motory, převodovky…) umožňující nasazení v náročných podmínkách obrábění zejména v pružných výrobních soustavách, které mnohdy pracují na tři směny 24 hodin denně. Dále díky promyšlené morfologii konstrukce patří tyto stroje mezi nejspolehlivější na světě.
Japonští konstruktéři vědí, že jsou to inovace, které je budou živit, a takto přistupují i ke všem pracovním úkolům. Kouzlo úspěchu japonských firem spočívá ne ve velkých cílech, ale v detailech a malých cílech, které bývají dotaženy do realizačního konce. Tento stroj je toho jasným důkazem.


Více informací vám poskytneme na tel. čísle +420 607 077 475 nebo emailu info@newtech.cz
NEWTECH, s. r. o. je výhradním zástupcem Toyody v České a Slovenské republice.