Gear Skiving Machine TOYODA GS300H a GS700H - Ocenění za inovaci ve výrobě ozubení pro automobilový průmysl - Newtech

26 / 05 / 2017

     

Ocenění za inovaci ve výrobě ozubení pro automobilový průmysl

Gear Skiving Machine TOYODA GS300H a GS700H

Cenu PACE Award vyhlašuje každoročně již od roku 1994 americký časopis Automotive News spolu s Asociací dodavatelů originálních zařízení.
Toto ocenění, které bychom mohli přeložit jako Cena za významný příspěvek dodavatelů automobilového průmyslu k dokonalosti, získávají organizace, které nastavily průmyslový standard pro dokonalost díky vynikající inovaci, technologickému pokroku a výjimečné podnikové výkonnosti.
Dne 3. dubna 2017 získala tuto cenu a první místo v kategorii obrábění japonská společnost JTEKT za technologii výroby ozubení metodou Skiving - seřezávání odvalovacím způsobem na horizontálních obráběcích centrech TOYODA GS300H a GS700H.
Tato soutěž je celosvětově uznávaná jako průmyslové měřítko pro inovace. O cenu se může ucházet každý dodavatel, který přímo přispívá výrobky, materiály, procesy, investičním vybavením nebo službami do automobilového průmyslu.
Vybraní finalisté prezentují své inovace porotě, ve které zasedají vrcholoví manažeři světově významných automobilových koncernů

Skiving – revoluční způsob výroby ozubení

Skiving je nejmodernější a nejefektivnější metoda pro výrobu ozubených kol ve velkosériové výrobě. Tento způsob výroby ozubení, který byl vyvinut v Evropě, existuje již od 60tých let, ale omezené technické možnosti bránily jejímu plnému využití ve velkosériové výrobě. Kombinace výkonných řídících systémů, nástrojů a moderního technického provedení strojů umožnila tento proces oživit.

Seřezávání odvalovacím způsobem známé též jako Skiving je metodou, při které jede nástroj podél obrobku, přičemž nástroj a obrobek se k sobě otáčí synchronně. (Viz obrázek 1). Oproti dosavadním metodám výroby ozubení je pomocí synchronní rotace šikmo umístěných nástrojů/obrobků vytvářena řezná síla, takže obrobek je obráběn. Požadovaný počet otáček nástroje a obrobku odpovídá několika tisícům otáček za minutu. To je více než desetkrát rychleji než u běžného frézování odvalovacím způsobem, při kterém se nástroj a obrobek točí jen několiksetkrát za minutu.
Z důvodu výše uvedených výhod dochází nejen k výraznému zkrácení doby obrábění a tím zvýšení produktivity, ale rovněž vzniká možnost výroby tvarů, které běžný postup neumožňuje. Tím je dosaženo vyšší flexibility obrábění, snížení výrobního času na jeden kus a tím zvýšení celkové efektivity výrobního procesu.
Na rozdíl od typického výrobního procesu, který se vyznačuje přesunem jednotlivých součástí od stroje ke stroji a tím i vyšším rizikem udržení souososti při opakovaném přepínání, inovace skupiny Toyoda sdružuje v jednom obráběcím centru pět procesů /soustružení, frézování, vrtání, hrotování a výrobu ozubení/, které by tradičně byly realizovány na několika různých strojích. Při použití vysokorychlostní synchronizace k výrobě přesných dílů znamená integrace do jednoho zařízení kratší cyklový čas, nižší náklady a tím i menší riziko pro výrobce. Inovace skupiny Toyoda umožňuje výrobcům snížit počet nutného opakovaného seřizování strojů při změně výroby, čímž se snižuje vznik běžných chyb, které se obvykle projevují v tradičním procesu obrábění. Dalšími výhodami jsou zkrácení výrobního cyklu, možnost optimalizace výrobních dávek, cenová dostupnost zařízení, výrazné snížení skladových zásob, spotřeby náhradních dílů a omezení prostojů linky v důsledku poruch.
V souhrnu je kombinace těchto výrobních procesů do jednoho obráběcího centra výjimečná vlastnost sama o sobě. Ale opravdu inovativním a revolučním přínosem pro automobilový průmysl je kombinování tohoto konceptu se schopností strojů synchronizovat obráběcí nástroj s obrobkem při zachování neuvěřitelně vysokých rychlostí bez narušení integrity obrobku, stability a životnosti stroje.

Model GS300H může vyrábět ozubení do modulu 3,5 max. Ø 220 mm a délky 150 mm, model GS700H vyrábí ozubená kola do modulu 6 max. Ø 700mm a délky 500mm.

Společnost Toyoda si váží skutečnosti, že byla oceněna týmem odborníků a průmyslových lídrů jako vítěz letošní ceny PACE Award 2017, a že svým inovačním způsobem výroby ozubených kol může přispívat k neustálému zdokonalování výroby v automobilovém průmyslu.

Prodej obráběcích strojů TOYODA, technický servis a náhradní díly zajišťuje v České republice a na Slovensku firma Newtech s.r.o.

Galerie