Oscilační obrábění (LFV - Low Frequency Vibration) na soustruzích CMZ - Newtech

07 / 02 / 2022

Jedním z nejkritičtějších aspektů různých procesů obrábění je tvorba třísky. Dlouhé a spletené třísky vznikají hlavně při soustružení díky konstantním řezným podmínkám. Obvyklým řešením problému optimální tvorby třísek je úprava parametrů obrábění nebo změna nástrojů tak, aby bylo dosaženo lepších výsledků při lámání třísek, ale často za cenu snížení produktivity.

Špatné řízení lámání třísky ovlivňuje integritu obrobku, produktivitu, životnost nástroje nebo dokonce bezpečnost obsluhy, což vede k přerušování výroby.

Oscilační obrábění (LFV- Low Frequency Vibration) je funkce, která využívá sinusovou oscilaci servo řízené osy a tím umožňuje lepší lámání třísek bez dopadu na produktivitu obrábění. Oscilace osy ve směru řezu je synchronizována s rotací vřetena.

CMZ může implementovat tuto funkci na vyžádání do nových CNC soustruhů jako specifický hardware a software, stejně jako jemné vyladění pro konkrétní stroj. Toto video názorně ukazuje výhody funkce LFV a jak ji používat.

VÝHODY FUNKCE OSCILAČNÍHO OBRÁBĚNÍ

Funkce oscilačního obrábění je novým řešením pro zlepšení odvodu třísek a pro dosažení stabilního procesu bez přerušení u obtížně obrobitelných materiálů, které během procesu obrábění produkují velké množství tepla.

Odstranění tepla

V závislosti na tepelném zpracování vytváří mnoho materiálů ve stroji obrovské množství tepla, které se přenáší do řezu a poškozuje nástroj.

S přerušením řezu umožňuje oscilační obrábění ve skutečnosti teplo odvádět z břitové destičky a poté znovu zavést nástroj zpět do řezu. Pokaždé, když osciluje vysokou rychlostí, snižuje teplo a zvyšuje životnost nástroje.

Zvýšení produktivity

Lámání třísek umožňuje nepřerušovanou práci bez otevírání dveří, což vytváří vysoký nárůst produktivity. Umožňuje automatizaci procesů, protože stroj může běžet nepřetržitě bez přerušení. Tato funkce potlačuje potřebu lamačů třísek v břitových destičkách a snižuje tak náklady na nástroje. Umožňuje také nepřetržitý provoz obráběcích strojů, což vede ke zvýšení efektivity výroby. Za stejných řezných podmínek nedochází k žádným změnám v době cyklu ve srovnání s procesem bez aktivace funkce.

Snadné použití funkce

Další důležitou vlastností této funkce je, že nevyžaduje složité konfigurace, lze ji snadno spustit pouhým přidáním příkazu v G kódu. Oscilační obrábění je pouze přidáno do vašeho aktuálního programu bez jakýchkoliv dalších změn. Je potřeba pouze vyladit některé parametry. Můžete použít aktuální program ve vašem počítači a přidat tento G kód přímo do programu, přičemž vše ostatní zůstane stejné.

Galerie