Přesné tváření ramen jeřábů - Newtech

14 / 02 / 2011

Firma Vlassenroot je jedním z největších světových výrobců kritických komponentů pro mobilní jeřáby a působí ve čtyřech místech v Belgii, Německu a Polsku. Jednou ze silných stránek této skupiny je, že má všechny výrobní procesy ve svých závodech, a může nabídnout výrobcům jeřábů kompletní, plně svařované rameno a podvozek od jednoho dodavatele.

První kontakt s firmou LVD navázala společnost Vlassenroot v době, když žádali o rekonstrukci jednoho ze strojů na CNC s novou hydraulikou a řízením. Vše probíhalo hladce, takže LVD následně rekonstruovali všechny další ohraňovací lisy. Když vznikla potřeba nové kapacity v Belgii, byl přirozený krok, aby LVD dodali rovněž nové stroje. Nyní firma v belgickém závodě disponuje dvěma ohraňovacími lisy 2000t LVD PPEB 14m.

Nové stroje LVD postavené pro firmu Vlassenroot - a nyní KSK - byly navrženy speciálně tak, aby představovaly optimální konfiguraci pro tváření ramen jeřábu z vysokopevnostních ocelí. Ve skutečnosti, firma Vlassenroot poskytla LVD výkresy všech jejich součástí a požádala ji, postavit pro ně stroj.

Poslední stroj obsahuje řadu dalších vylepšení. První z nich je řada CNC posunovacích zařízení v přední části stroje, které zajišťuje, aby deska byla pevně polohována na zadních dorazech.

Druhým speciálním znakem je spodní raznice, kterou lze nastavovat v krocích po 10 mm od 110 mm do 320 mm. To dává firmě KSK možnost poradit si s některými velkými poloměry ohybu, které jsou nutné u ocelí vyšší pevnosti.

Ohýbání těchto materiálů vyžaduje zvláštní odborné znalosti a vybavení nejvyšší kvality.
„U běžné oceli ohyb pod úhlem 90 stupňů znamená provést ohyb až na 89 nebo 88 stupňů, aby bylo kompenzováno zpětné propružení. U materiálu s pevností v tahu 1100 N, který KSK běžně ohýbá, může dosahovat zpětné odpružení až 30 stupňů - takže je třeba provést až 60 stupňový ohyb. Je proto zapotřebí značná síla na zatlačení do matrice pro provedení ohybu materiálu."

Čím pevnější je materiál, tím lehčí a vyšší mohou výrobci jeřábů vyrobit svá teleskopická ramena. V současné době se hovoří o oceli s pevností v tahu 1300 N nebo dokonce 1600 N v budoucnosti - ale to by vyžadovalo konstrukci ze svařovacích materiálů, které dosud nebyly vyvinuty.

Chcete-li tyto extrémně pevné materiály přesně tvářet, konstrukce strojů musí splňovat řadu faktorů. Geometrie je obzvláště důležitá, a rám musí být pečlivě navržen tak, aby bylo zajištěno působení ohybové síly v ose matrice. Kontrola průhybu je také velmi důležitá, aby byly kompenzovány veškeré výchylky v důsledku sil působících na obrobek - pokud toto není přesné, pak ohraňovací lis nebude schopen přesného ohybu v délce dílu. Na strojích LVD je kontrola průhybu samostatná automatická NC osa, která je řízena z CNC stroje.

Přesnost ohybu je nesmírně důležitá z hlediska požadavků na konečný produkt. I když firma vyrábí velké komponenty - délky větší než 14 m - tolerance požadované zákazníky jsou velmi úzké. Na řezu ramene o průměru 1,6 m musí být výška a šířka v rozmezí plus nebo minus 2 mm na svařované konstrukci. V opačném případě se nebude teleskopické rameno řádně posouvat dovnitř a ven.