Nově uvádíme na trh vysoce přesné obráběcí stroje FUJI. - Newtech

19 / 09 / 2016

 

Obráběcí stroje FUJI jsou vynikající volbou pro procesy přesného a produktivního zpracovaní velkých objemů součástí s použitím především v automobilovém průmyslu.

Horizontální soustružení

Řada FS4

Horizontální jednovřetenový soustruh Fuji FS4-31 je určen pro hromadnou výrobu malých až středně velkých součástí. Tento velice přesný stroj s kluzným vedením a skupinovými nástroji umožňuje maximální úběr kovu požadovaný v operacích výroby ložisek, malých ozubených kol a pístů brzdových válců. Umožňuje zakládání a odebírání obrobků při otáčení sklíčidla a v oboru je považován za nejrychlejší automat ve své třídě. Výměna kusů každých 2,5 sekund je výhodná tam, kde je třeba zpracovávat velké výrobní dávky.

Řada ANW

Dvouvřetenové soustruhy řady ANW jsou vybaveny robotem FUJI L29X s otočným ramenem pro vysokorychlostní obrábění z obou stran na jednom stroji. Řada ANW je se čtyřmi velikostmi sklíčidel 8", 10", 12" a 15" a standardními jmenovitými výkony 15, 22,5 a 45 kW (volitelné výkony na vyžádání) dostatečně univerzální pro maximalizaci produktivity bez ohledu na to, co soustružíte. Stroje řady ANW představují vynikající volbu pro procesy produktivního zpracování velkých objemů součástí, vyžadujících přesné soustružení.

Řada ANS

Jednovřetenové soustruhy řady ANS jsou modulové jednotky, představující vynikající doplněk dvouvřetenových soustruhů řady ANW. Soustruhy řady ANS jsou vybaveny robotem FUJI L29X s otočným ramenem pro rychlé časy cyklu zakládání a odebírání součástí. Všechny stroje ANS umožňují rychlou výměnu.

Řada CS

Dvouvřetenové CNC soustruhy řady CS s paralelními vřeteny se vyznačují kluznými vedeními v ose Z i X pro silové obrábění, vynikající kvalitou povrchu a delší životností nožů. Tato řada je vybavena hydraulickými portálovými robotickými manipulátory Fuji pro udržování přesných tolerancí.

Frézování

HM34

Je výkonná frézovací buňka umožňující obrábění pěti ploch při jednom upnutí. Ve spojení se soustružnickou buňkou zvyšuje výkon a snižuje náklady na obrábění větších součástí. Manipulaci dílů v buňce zajišťuje buď zabudovaný robot FUJI L292H s otočným ramenem nebo portálový zakladač L673H řízený ve čtyřech osách. Frézovací vřetena jsou montována na revolverovou hlavu. Umožňují i obrábění šikmých děr na ose B s pevným úhlovým držákem. Stroj je možno dodat buď s 6, 10 nebo15 polohovou hlavou.

Kombinované obrábění

Modulový obráběcí systém DLFn

Modulové výrobní zařízení DLFn znamená revoluci v obrábění. Tento zcela nový přístup k flexibilnímu obrábění umožňuje vhodnou přestavbu nebo doplňování modulů pro dosažení maximální efektivnosti. Celkem je možné spojovat až 10 modulů pro vytvoření linky o max. délce 4,5 m, zabírající méně než polovinu místa konvenční linky. ( Dva moduly zabírají základnu 900 mm) Manipulace s díly se odehrává uvnitř stroje prostřednictvím integrovaného pojezdového robota. Konstrukce robota umožňuje i obracení součástí a obrábění z obou stran. Linka je schopna prostřednictvím jednotlivých modulů provádět řadu operací od soustružení, vrtání a frézování po měření, odhrotování a mytí dílů. Jednotlivé moduly lze vysouvat dopředu, což umožňuje jejich snadnou přestavbu a údržbu. Celá linka je řízena intuitivním řídicím sytémem FUJI UNICORN.

Soustružení tvrdých materiálů

ANS 31P

Stroj ANS31P je vybaven vestavěným robotem FUJI L290H s otočným ramenem. Kalená a broušená kluzná vedení mají velmi dobré charakteristiky zatlumení i při přerušovaném řezu. Svislé lože 90º velmi dobře odvádí třísky a zamezuje jejich hromadění v pracovním prostoru. Stroj může provádět obrábění z obou stran, soustružení, čelní obrábění, řezání závitů, drážkování a vyvrtávání. Je řízen systémem FANUC 18i-TA. Pro zvýšení produktivity je možné spojování do linky s dalšími soustružnickými, frézovacími a upichovacími stroji FUJI.