Robotizace ohraňovacích lisů LVD - Newtech

20 / 03 / 2018

Robotizace ohraňovacích lisů LVD řeší nedostatek pracovních sil, zvyšuje přesnost a produktivitu výroby a zefektivňuje využití ohraňovacího lisu

V rámci procesu zpřesňování a zefektivňování výroby přichází firma Newtech s.r.o. s řešením flexibilního robotického ohýbacího pracoviště tzv. Flexible Bending System(FBS), které je navržené podle individuálních výrobních potřeb každého zákazníka. Tato robotická buňka, složená z ohraňovacího lisu LVD model Easy – Form ® a z komponentů firmy STARMATIC, významně snižuje ztrátové časy, zvyšuje flexibilitu využití ohraňovacích lisů a zvyšuje produktivitu práce i na malých výrobních sériích. Synchronizace robota a ohraňovacího lisu pomocí systému sledování beranu zaručuje optimalizaci procesu ohýbání.

Robotická buňka s roboty japonské firmy Fanuc je vybavená řídícím systémem, který umožňuje naprogramování výrobních dávek tzv. "job-list" pomocí importu seznamu z Excelové tabulky a zajišťuje přípravu nástrojů-držáků pro manipulaci s plechem (tzv. gripperů) a jejich automatickou výměnu před zahájením každé operace. Řídící systém současně komunikuje s ohraňovacím lisem a nastavuje parametry stroje pro výrobu dalšího dílce z výrobní dávky.

Robotizace ohraňovacího lisu přináší i další výhody v podobě velmi snadné a rychlé manipulace s rozměrnými těžkými plechy, vysokou přesnost a opakovatelnost procesu, velmi krátké pracovní cykly a maximální využití ohraňovacího lisu.

Galerie