Vláknový laserový řezací stroj Lynx FL - Newtech

22 / 04 / 2015

Laserový řezací systém Lynx, zkonstruovaný pro nákladově efektivní řezání, poskytuje flexibilitu při zpracování mnoha různých druhů materiálů různé tloušťky při optimálních výdajích.

VYSOKÁ RYCHLOST ZPRACOVÁNÍ

Díky vlnovým délkám vláknového laseru je energie absorbována materiálem rychleji, což umožňuje rychlost řezání až třikrát vyšší než u CO2 laserů.

ŘEZACÍ HLAVA

Nová řezací hlava "Light Cutter" firmy Precitec zaručuje vysokou rychlost řezání při vynikající kvalitě řezu. Umožňuje rychlou výměnu ochranného skla a je vybavena systémy regulace teploty, udržování konstantní vzdálenosti a ochrany proti nárazu.

VŠESTRANNÉ ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ

Systém Lynx umožňuje přesné zpracování tradičních plechů z měkké oceli, nerezové oceli a hliníku, ale díky své univerzálnosti může zpracovávat i plechy z neželezných kovů, například z mědi nebo mosazi.

INTEGROVANÝ ŘÍDICÍ A POHONNÝ SYSTÉM

Řídicí systém Siemens 840D sl CNC, servomotory Siemens a pohonný systém na bázi hřebenů s šikmým ozubením s pastorkem zaručují nejvyšší opakovatelnost naprogramovaných kontur i při vysokých rychlostech řezání.

AUTOMATICKÝ STŘÍDAVĚ POSUVNÝ STŮL

Stroj Lynx je standardně vybaven automatickým výměníkem palet, který umožňuje zakládání a odebírání plechů a součástí při současném zpracovávání druhé palety, s dobou výměny pouhých 35 sekund.

LASEROVÝ ZDROJ

Stroj Lynx používá vláknový laserový zdroj firmy IPG. Firma IPG Photonics je přední světový dodavatel výkonných vláknových laserů a zesilovačů. Všechny vláknové laserové zdroje tohoto výrobce se vyznačují kompaktním provedením, dlouhou životností diod a minimálními nároky na údržbu.

PROČ TECHNOLOGII VLÁKNOVÉHO LASERU?

NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

Vláknové laserové zdroje se vyznačují vysokou 30% účinností přeměny energie, což spolu s principem řezání laserem, absencí plynu a jednoduchou dodávkou paprsků do řezací hlavy vede k podstatnému snížení provozních nákladů.

BEZÚDRŽBOVÝ LASEROVÝ ZDROJ

Stroj Lynx je vybaven vláknovým laserovým zdrojem firmy IPG. Vláknové laserové zdroje jsou prakticky bezúdržbové - dodávají soustavně energii tisíce hodin bez nutnosti údržby či jiných servisních zásahů.

NÁKLADY NA SOUČÁST

Tenké materiály může vláknový laser řezat až 3krát rychleji než CO2 laser,
takže je možné vyrobit více součástí za hodinu. Vyšší produktivita spolu s nízkými provozními náklady se přímo projevuje v nižších nákladech na součást.

Legenda k obrázku:

Thickness – tloušt’ka
Part - součástka
Number of parts per hour – Počet součástí za hodinu
Cost per part – Náklady na součást
Fiber – vlákno
The parts are mild steel cut with nitrogen – součásti jsou z měkké oceli řezané dusíkem

Galerie