Ohraňovací lis s automatickou výměnou nástrojů
ToolCell

ToolCell
ToolCell 220/40 Plus

Belgická společnost LVD představuje ohraňovací lis ToolCell s integrovaným výměníkem nástrojů.
Systém automatické výměny nástrojů ToolCell snižuje seřizovací časy, maximalizuje výkon a efektivnost malosériové a středně sériové výroby.

ToolCell reaguje na trend zmenšování velikostí dávek, zkracování průběžných časů a zvyšování výkonu pro umožnění nižších zásob a výroby přesného počtu kusů s dodáním pro výrobní linky v požadovanou dobu (just in time).

ToolCell rovněž snižuje mzdové náklady eliminováním potřeby kvalifikovaných pracovníků znalých postupů seřizování nástrojů.

INOVAČNÍ VÝMĚNÍK NÁSTROJŮ

ToolCell je hydraulický ohraňovací lis s integrovaným zásobníkem horních a spodních nástrojů umístěným pod zadním dorazem stroje. Novátorská konstrukce upínače, zabudovaného do ramena zadního dorazu stroje umožňuje, aby zadní doraz sloužil jako mechanismus výměny nástrojů.

Zatímco se obsluha připravuje na další práci, vybírá pracovní tabulku nebo přemísťuje polotovary ke stroji, ohraňovací lis automaticky vyměňuje horní a spodní nástroje potřebné pro danou operaci. Všechny nástroje zůstávají ve stroji, což podstatně snižuje časy jejich výměny.

PŘESNÉ SEŘIZOVÁNÍ

Všechny nástrojové stanice jsou přesně polohovány upínacím mechanismem. Seřizování nástrojových stanic, které je typické při ručním seřizování nástrojů, tímto odpadá, čímž je optimalizován celkový výkon stroje.

SOFISTIKOVANÝ OHRAŇOVACÍ LIS

ToolCell je robustní a přesný ohraňovací lis, vybavený moderní hydraulikou a elektronikou, nabízený ve víceosém provedení. Stroj má tuhý rám, který zajišťuje jeho přesnost.

Tento ohraňovací lis obsahuje patentovaný systém LVD Easy-Form® Laser pro sledování procesu a technologické korekce zajišťující shodu rozměrů od prvního do posledního kusu.

Easy-Form Laser používá měření u přední a zadní hrany razníku pro určení přesné hodnoty úhlu zpracovávaného kusu. Snímače přenášejí data v reálném čase do řídicí jednotky CNC, která je zpracovává a následně přepočítává správnou hloubku provozního nastavení pro získání správného úhlu. Proces ohýbání tak není přerušován, a nedochází k žádným ztrátám výrobních časů.

ToolCell je vybaven poslední generací řídicího systému Touch-B s 19" dotykovou obrazovkou. Touch-B využívá intuitivní grafické ikony k rychlému a efektivnímu ovládání všech parametrů stroje. ToolCell může být rovněž jednoduše programován offline pomocí modulu LVD CADMAN®-B Tool Changer.

ToolCell je zatím k dispozici v provedení s ohybovou silou 135 tun pro délky do 3060 mm.Budou následovat provedení s ohybovou silou 170 a 220 tun pro délky 3060 a 4080 mm.

Systém může obsahovat až dvě kompletní délky samostavitelných nástrojů (razníků) a pět kompletních délek spodních nástrojů (V matric). Nástrojová jednotka může být dodána s flexibilním uspořádáním pro splnění konkrétních výrobních požadavků.

Nový krok v automatizaci ohraňovacích lisů podstatně redukující seřizovací časy

  • Měníte nástroje a opakovaně seřizujete lis nejméně 6x za den?
  • Vyžadují Vámi vyráběné součásti komplexní ohýbání ve více následných krocích?
  • Když Vaši operátoři opakovaně seřizují stroj, dělají často chyby při ustavení nástrojů?
  • Hledáte stále nástroje, které jsou používány i na dalších strojích?
  • Chodí Vaši operátoři stále do skladu pro sestavy nástrojů na následnou výrobu?

Je-li Vaše produktivita ovlivněna některými z těchto faktorů LVD nabízí řešení - Tool Cell

  • Automatická výměna nástrojů zatímco Váš operátor připravuje materiál pro následující práci
  • Všechny nástroje jsou prostřednictvím ToolCellu automaticky přesně nastaveny a zkontrolovány
  • Není potřeba ani žádné další doladění nástrojů po jejich výměně
  • Velká knihovna nástrojů v řídicím systému ToolCellu zajišťuje maximální flexibilitu

Výsledek = vyšší produktivita a průchodnost výroby

 135/30220/30220/40220/30 PLUS220/40 PLUS
Celková lisovací síla 1350 kN 2200 kN 2200 kN 2200 kN 2200 kN
Tlak 290 bar 285 bar 285 bar 285 bar 285 bar
Pracovní délka 3050 mm 3050 mm 4000 mm 3050 mm 4000 mm
Vzdálenost mezi sloupky 4000 mm 4000 mm 5040 mm 4000 mm 5040 mm
Zdvih 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm
Vzdálenost stůl / rám 500 mm 500 mm 500 mm 570 mm 570 mm
Šířka stolu 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
Pracovní výška 970 mm 970 mm 970 mm 970 mm 970 mm
Max. přísuvná rychlost 180 mm/s 120 mm/s 120 mm/s 120 mm/s 120 mm/s
Max. pracovní rychlost 22 mm/s 21 mm/s 21 mm/s 21 mm/s 21 mm/s
Max. rychlost zpětného chodu 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Hlavní motor 22 kW 37 kW 37 kW 37 kW 37 kW
Výpočtová váha 18,5 t 24,5 t 27,5 t    
Olej 250 l 350 l 350 l 350 l 350 l

Galerie

220/40 Plus