Kombinované obrábění

superimposed_machining_2

Výkonný soustruh TTL se dvěma nástrojovými hlavami a dvěma vřeteny o kapacitě průchodu tyče  66 mm může obrábět současně se třemi nebo čtyřmi nástroji, což je předpokladem pro výrobu velkého množství složitých dílů.

Kombinované obrábění je umožněno pohybem vřetena v ose X a Z se 3 programovacími kanály, s jejichž pomocí lze obrábět při použití 3 nebo dokonce 4 nástrojů současně. Tato funkce není omezena pouze pro jednoduché trajektorie a je možno takto vyrábět např. i závity.

Video ukazuje proces výroby mosazné součásti pomocí sdružených nástrojů, jejichž použití výrazně zkrátí pracovní cykly. Z demonstrace je patrné, že řezání závitů probíhá v časovém překryvu, neboť dílec současně obrábějí dva další nástroje.

Programování paralelního obrábění není pro obsluhu složité vzhledem k tomu, že každou trajektorii lze naprogramovat samostatně a pomocí M kódu kanály synchronizovat.

Kombinované obrábění je u TTL velmi výkonnou funkcí a otevírá širokou škálu možností pro procesy obrábění.

Galerie