Nové uživatelské rozhraní iHMI

hmi_1

PŘÍLEŽITOSTI KONCEPTU PRŮMYSL 4.0 PRO CNC SOUSTRUHY CMZ

V současném průmyslovém scénáři je koncept Průmysl 4.0 trendem, kterým se řídí mnoho společností.

K úspěšnému zapojení firem do procesu digitalizace pomáhá i společnost CMZ, jejíž CNC soustruhy jsou vybaveny rozhraním iHMI a zahrnují volitelné možnosti související s touto filozofii.

Komunikace vašeho  počítače z obrazovky stroje nebo naopak z řídicího systému CNC  s vaší pracovní plochou počítače je jednou z hlavních možností, které našim zákazníkům nabízíme. Zákazník může také získávat informace buď ze stroje nebo přímo on line do svého počítače.

Stroje dodané s rozhraním iHMI Fanuc vám umožňují jednoduše připojit počítač ke stroji za podmínky připojení počítače i stroje ke stejné síti. To může udělat i vaše IT oddělení, ale v případě, že potřebujete další podporu, neváhejte se obrátit na naše servisní oddělen

Galerie