Polygonální soustružení

polygon-turning

Polygonální soustružení je proces, kterým se prostřednictvím synchronizovaného otáčení vřetene a poháněného nástroje vytvářejí na obvodu obrobku rovinné plochy.  Je to alternativní proces pro samostatné frézování jednotlivých rovin - vícehranů. Proces je spíše podobný soustružení než frézování.

K realizaci tohoto procesu je potřebný speciální nástroj. Jedná se o hlavu s různými břitovými destičkami. Ta je upevněna na hřídeli s klínovou drážkou, která je namontována v poháněném axiálním držáku nástrojů CMZ. CMZ vyrábí poháněné axiální držáky nástrojů pro vřeteno a protivřeteno s rychlostí až 12 000 ot./min s vnitřním chlazením (TL20/10400/06, TL20/10400/08). K dispozici jsou také speciální držáky nástrojů pro polygonální soustružení, ve kterých je hlava namontována přímo, bez nutnosti vyrábět trn.

Počet břitových destiček v této hlavě spolu s poměrem rychlostí mezi vřetenem a poháněným nástrojem určuje, jaký počet rovin  se na obrobku vytvoří. Tento proces lze provádět jak pro hlavní vřeteno tak i pro protivřeteno.

Roviny vytvořené použitím polygonálního řezání jsou křivky o velkém poloměru, a proto se proces nedoporučuje místo frézování, kde jsou vyžadovány přísné tolerance na rovinnost. Tento proces se obecně používá pro šestihranné hlavy šroubů a ploché roviny pro upínání pomocí pevného klíče.

Možnost polygonálního soustružení je standardní pro celou řadu CMZ  soustruhů s poháněnými nástroji.

Není nutné, aby soustruhy byly vybaveny osou  Y.

Tento díl byl vyroben soustruhem řady  TA-25-YS-640.

Galerie