Protahování na CNC strojích CMZ

broaching_cnc_lathe_1

Na výkresech obráběných dílů často najdeme vnitřní a vnější drážky pro pero, šestihrané nebo hvězdicové profily. Tyto tvary jsou buď obráběny na speciálních protahovacích strojích nebo se zadávají do kooperace. V některých případech však existují nástroje, které umožní vyrobit požadovaný tvar přímo na soustruhu.

Operace protahování lze provádět různými způsoby v závislosti na typu použitého nástroje a držáku

Protahovací nástroj s použitím pevného držáku nástroje

Nástroj a vřeteno jsou statické, obrábění se realizuje pouze pohybem osy Z při úběru velmi jemné třísky.

Protahovací nástroj s použitím poháněného drážkovacího nástrojového držáku

Nástroj se pohybuje v ose Z skrz poháněný držák nástroje a vřeteno je statické. Musí být naprogramován velmi jemný úběr materiálu.

Rotační nebo kyvné protahování:

Vřeteno se otáčí. Nástroj je namontován v držáku pod mírným úhlem. Držák se volně otáčí. Když se nástroj dotkne součásti, zachytí se a začne obrábět požadovaný tvar. Tento proces je aplikovatelný pouze pro výrobu vnitřních šestihranů nebo hvězdicovitých vnitřních profilů.

Protahování lze provádět na všech strojích CMZ. V závislosti na velikosti profilu a požadovaných tolerancích může být nezbytná i osa Y. Je-li použit obrážecí držák jsou poháněné nástroje nezbytné.

Další informace si můžete stáhnout v našem technickém dokumentu "Protahování na CNC soustruzích CMZ".

Galerie