Souběžné obrábění dvěma nástroji - vyvážené soustružení (řezání)

balance_cutting

Použití dvou nástrojů kompenzuje řezné síly, což umožní obrábět štíhlé obrobky dále od sklíčidla.

Vyvážené soustružení je proces simultánního obrábění dvěma nástrojovými hlavami resp. nástroji. Princip této operace je založen na vyvážení obráběcích sil jednotlivých nástrojových hlav.

Při obrábění jednou hlavou působí síla obrábění na obrobek jako páka a vytváří vibrace. Když je však stroj vybaven dvěma hlavami, dochází k potlačení mechanických sil, což umožňuje snížit vibrace a prodloužit nepodepřenou část obrobku.

Vyvážené řezání může být aplikováno jak při frézování, tak při soustružení. V případě soustružení lze rychlost obrábění zvýšit až dvojnásobně.

Tato aplikace je velmi užitečná u obrobků, jako jsou hřídele nebo štíhlé tyče a využívají ji zejména zákazníci v  automobilovém průmyslu nebo v sektoru výrobních prostředků.

Příkladem vyváženého řezání je hrubé opracování a výroba polotovarů krátkých hřídelí pro převodovky vysokozdvižných vozíků.

Aplikace je dostupná pro všechny CMZ soustruhy řady TX  s více nástrojovými hlavami a to jak Y2 (2 nástrojové hlavy), tak Y3 (3 nástrojové hlavy).

Galerie