Upichování s posuvem v ose Y

350x300__parting_off_with_y_axis_cnc_lathe_list_

CNC soustruhy obrábějí zpravidla tyče a upichování je klíčovou operací pro dokončení obrobku. Tato operace představuje malé procento času cyklu, ale její selhání způsobí prostoj z důvodu nutnosti opakovaného seřizování a pravděpodobně dojde k vyřazení téměř hotového dílu s již přidanou hodnotou. Z tohoto důvodu je bezpečnost procesu při upichování velmi důležitá.

Aby se při řezání zabránilo přílišnému úběru materiálu, který představuje značné procento nákladů, jsou nože většinou velmi tenké a dlouhé, což často vede k vibracím a špatné kvalitě soustruženého povrchu. Jediným řešením pro minimalizaci vibrací je snížení přesahu nástroje, to ale při upichování větších průměrů snižuje výkon. Pro vyřešení tohoto problému vyvinula společnost Sandvik Coromant nový koncept, ve kterém využívá prvek tradičně používaný při frézování, a tím je upichování v ose Y. Pouhou změnou směru řezání se podařilo zvýšit odolnost proti pružné deformaci - ohýbání obrobku, což umožňuje delší přesahy a rychlejší řezání, protože síla směřuje k ose nástroje. Rovněž dochází ke zlepšení povrchové úpravy.

Ve společnosti CMZ  tuto aplikaci prověřili a došli k závěru, že by její použití u CNC soustruhů mohlo být zajímavé a stroje pro tuto funkci připravili. 

V přiloženém katalogu najdete všechny potřebné informace k nastavení nástroje i programu u CNC soustruhů všech sérií pokud jsou nakonfigurovány s osou Y.