Unikátní laserové měření ohybu
Easy-Form® Series

Easy-Form-170-30-2017-M

Přesný ohraňovací lis Easy-Form je špičkou své řady co se týče přesnosti a produktivity. Tento ohraňovací lis, vycházející z konstrukce lisů řady PPEB, je doplněn patentovaným systémem LVD Easy-Form® Laser pro sledování a korekci úhlů. Easy-Form® Laser sleduje úhel ohybu v reálném čase a poskytuje okamžitou zpětnou vazbu pro ovládací a uživatelské rozhraní TOUCH-B, takže je díl vyráběn od prvního ohybu s požadovanými úhly.

Podrobné informace o fungování Easy-Form® Laser

Klíčové prvky

 • Patentovaný systém Easy-Form® Laser pro sledování a korekci úhlů v reálném čase
 • Grafické uživatelské rozhraní TOUCH-B s dotykovou obrazovkou je intuitivní a snadno použitelné
 • Parametry ohýbání jsou automaticky řízeny unikátní "inteligentní" databází LVD
 • 2D a 3D barevná obrazovka simuluje zhotovení součásti a zobrazuje postup manipulace s materiálem
 • Standardem je CNC prohnutí stolu v ose V pro modely přes 2 metry
 • Ohraňovací lisy až do velikosti 400 tun/4 metry jsou navrženy a vyráběny jako svařenec (monoblok), který zajišťuje vysokou přesnost stroje
 • Systém úspory energie ERS (Enhanced Energy Reduction System-)
 • Turbo hydraulika pro vyšší rychlosti beranu a úhlové odměřování ve třech bodech (standard u modelů velikosti 220 tun a větších)
 • Lineární snímače jsou ke stroji připojeny tak, aby nedocházelo k deformaci při ohýbání, která by ovlivňovala přesnost polohování beranu

Možnosti navýšení výkonu

 • Programovací off-line software CADMAN-B
 • Konfigurovatelné opce při objednávání: zdvih, vyložení a vzdálenost stůl-beran a další
 • Šestiosý modulární zadní doraz
 • Upínání nástrojů v provedení US, vertikální provedení W nebo provedení LVD (evropské provedení s adaptérem) 
 • Turbo hydraulika
 • CNC řízené podpěry plechu
 • A další

Specifikace

 • Kapacita od 80 tun do 640 tun
 • Maximální délka ohybu od 1,5 metru do 8 metrů
 • Přesnost ohybu +/- 0,3 stupně

 

    80/15 80/20 80/25 80/Turbo 110/30 110/40 110/42 110/Turbo 135/30 135/40
Lisovací síla kN 800 800 800 800 1 100 1 100  1 100  1 100  1 350  1 350 
Tlak bar 290 290  290  290  245  245  245  245  290  290 
Pracovní délka mm 1 500  2 000  2 500    3 050  4 000  4 270    3 050  4 000 
Vzdálenost mezi stojany mm 1 050  1 550  2 050    2 600  3 150  3 820    2 600  3 150 
Pracovní zdvih mm 200  200  200    200  200  200    200  200 
Vzdálenost stůl/beran mm 400  400  400    400  400  400    400  400 
Vyložení mm 400  400  400    400  400  400    400  400 
Šířka stolu mm 120  120  120    120  120  120    120  120 
Max. zatížení stolu kN/m 2 000  2 000  2 000    2 000  2 000  2 000    2 000  2 000 
Pracovní výška mm 970 970  970    970  970  970    970  970 
Příjezdová rychlost mm/s 130  130  130  160  130  130  130  180  130  130 
Pracovní rychlost mm/s 13  13  13  22  12  12  12  22  12  12 
Vratná rychlost mm/s 140  140  140  200  115  115  115  200  115  115 
Motor kW 11  11  11  15  15  15  15  22  15  15 
Hmotnost kg 5 500  6 000  6 500    9 500  11 000  12 000    9 500  11 000 
Olejová nádrž L 125  125  125  125  250  250  250    250  250 
    135/42 135/Turbo 170/30 170/40 170/42 170/51 170/Turbo 220/30 220/30 Plus 220/40
Lisovací síla kN 1 350 1 350 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 2 200 2 200 2 200
Tlak bar 290 290 285 285 285 285 285 285 285 285
Pracovní délka mm 4 270   3 050 4 000 4 270 5 100   3 050 3 050 4 000
Vzdálenost mezi stojany mm 3 820   2 600 3 150 3 820 4 550   2 600 2 600 3 150
Pracovní zdvih mm 200   200 200 200 200   200 300 200
Vzdálenost stůl/beran mm 400   400 400 400 400   400 570 400
Vyložení mm 400   400 400 400 400   400 400 400
Šířka stolu mm 120   120 120 120 120   120 200 120
Max. zatížení stolu kN/m 2 000   2 000 2 000 2 000 2 000   2 000 2 500 2 000
Pracovní výška mm 970   970 970 970 1 020   970 1 000 970
Příjezdová rychlost mm/s 130 180 130 130 130 130 180 120 120 120
Pracovní rychlost mm/s 12 22 15 15 15 15 22 21 21 21
Vratná rychlost mm/s 115 200 160 160 160 160 200 200 200 200
Motor kW 15 22 22 22 22 22 37 37 37 37
Hmotnost kg 12 000   11 000 13 000 14 500 19 500   12 500 13 000 15 000
Olejová nádrž L 250 250 350 350 350 350   350 350 350
    220/40 Plus 220/42 220/42 Plus 220/51 220/51 Plus 220/61 220/61 Plus 320/30 320/40 320/45
Lisovací síla kN 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 3 200 3 200 3 200
Tlak bar 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285
Pracovní délka mm 4 000 4 270 4 270 5 100 5 100 6 100 6 100 3 050 4 000 4 500
Vzdálenost mezi stojany mm 3 150 3 820 3 820 4 550 4 550 5 050 2 600 3 150 3 820 4 270
Pracovní zdvih mm 300 200 300 200 300 200 300 300 300 300
Vzdálenost stůl/beran mm 570 400 570 400 570 400 570 570 570 570
Vyložení mm 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Šířka stolu mm 200 120 200 120 200 120 200 200 200 200
Max. zatížení stolu kN/m 2 500 2 000 2 500 2 000 2 500 2 000 2 500 2 500 2 500 2 500
Pracovní výška mm 1 000 970 1 000 1 025 1 055 1 025 1 055 1 000 1 000 1 000
Příjezdová rychlost mm/s 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Pracovní rychlost mm/s 21 21 21 21 21 21 21 14 14 14
Vratná rychlost mm/s 200 200 200 200 200 200 200 130 130 130
Motor kW 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Hmotnost kg 15 500 16 500 17 000 20 500 21 000 23 500 24 000 21 000 23 000 25 500
Olejová nádrž L 350 350 350 350 350 350 350 400 400 400
    320/51 320/61 400/40 400/45 400/51 400/61 500/40 500/45 500/51 500/61
Lisovací síla kN 3 200 3 200 4 000 4 000 4 000 4 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Tlak bar 285 285 290 290 290 290 290 290 290 290
Pracovní délka mm 5 100 6 100 4 000 4 500 5 100 6 100 4 000 4 500 5 100 6 100
Vzdálenost mezi stojany mm 4 270 5 050 3 150 3 820 4 270 5 050 3 150 3 760 4 050 5 050
Pracovní zdvih mm 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Vzdálenost stůl/beran mm 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570
Vyložení mm 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Šířka stolu mm 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Max. zatížení stolu kN/m 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Pracovní výška mm 1 035 1 165 970 970 970 970 970 970 970 970
Příjezdová rychlost mm/s 120 120 100 100 100 100 100 100 100 100
Pracovní rychlost mm/s 14 14 11 11 11 11 9 9 9 9
Vratná rychlost mm/s 130 130 120 120 120 120 80 80 80 80
Motor kW 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Hmotnost kg 29 000 36 000 30 500 32 000 34 000 37 000 39 400 42 200 43 820 49 420
Olejová nádrž L 400 400 500 500 500 500 650 650 650 650
    640/45 640/61 640/80              
Lisovací síla kN 6 400 6 400 6 400              
Tlak bar 290 290 290              
Pracovní délka mm 4 500 6 100 8 000              
Vzdálenost mezi stojany mm 3 760 5 050 7 050              
Pracovní zdvih mm 300 300 300              
Vzdálenost stůl/beran mm 570 570 570              
Vyložení mm 400 400 400              
Šířka stolu mm 200 200 200              
Max. zatížení stolu kN/m 2 500 2 500 2 500              
Pracovní výška mm 970 970 970              
Příjezdová rychlost mm/s 90 90 90              
Pracovní rychlost mm/s 9 9 9              
Vratná rychlost mm/s 100 100 100              
Motor kW 55 55 55              
Hmotnost kg 49 300 57 000 71 550              
Olejová nádrž L 850 850 850              

 

Galerie